Overal lees je tegenwoordig over millenials en de druk die deze generatie ervaart. Zo ook over de studenten die deel uitmaken van deze groep. Meerdere artikelen waren de afgelopen maanden te lezen over angst en depressie die prestatiedruk kan veroorzaken. Zo kwamen bij een onderzoek, waaraan 3000 studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle meededen, schokkende uitkomsten aan het licht.

Ik citeer de Trouw van zaterdag 7 april jl.:
“Iets meer dan de helft van de studenten in Zwolle heeft lichte mate (39 procent) tot ernstige mate (14 procent) last van angst en depressie.”

In het eerste jaar van de studie komt dit vooral door het bindend studieadvies weet ik uit ervaring. De opleiding legt studenten een te behalen eis op, die vaak bestaat uit de doelstelling dat zo’n 80% of meer van het programma succesvol afgerond dient te worden. Lukt dat niet, dan moet de opleiding worden stopgezet. In dat eerste jaar ga je misschien op kamers, leer je veel nieuwe mensen kennen en moet je wennen aan een nieuwe omgeving en studie. Van wennen is echter weinig sprake. Er wordt namelijk een grote druk op succesvol studeren gelegd en het eerste jaar is tevens een meetmoment voor geschiktheid. Dat is een behoorlijke ‘balancing act’ die je als eerstejaars voor je kiezen krijgt.

Ben je het eerste jaar zonder kleerscheuren doorgekomen? Dan ben je er nog geenszins vanaf.

De druk die studenten ervaren komt vanuit verschillende hoeken. De onderlinge competitie wordt steeds groter. Sociale media en online netwerken versterken deze boodschappen. Welke factoren oefenen er verder nog druk uit? Er is een steeds groter wordende angst voor een studieschuld vanwege het leenstelsel. Er bestaat vaak angst om de verkeerde opleiding te hebben gekozen, druk om geen vertraging op te lopen en onzekerheid over wat er na afronding van de studie op je cv moet staan om zo de gewenste baan te krijgen. Dat laatste zorgt ervoor dat jongeren steeds veeleisender zijn over hoe hun cv eruit moet komen te zien als ze klaar zijn met de studie. Het ironische hiervan is dat cv opbouw vroeger eigenlijk pas na de studie belangrijk begon te worden. Er heeft hier in mijn ogen de afgelopen 10 jaar duidelijk een verschuiving plaatsgevonden. Veelgehoorde extra’s die studenten tijdens de studie willen doen zijn:

– op uitwisseling naar het buitenland;
– een bestuursjaar;
– stage;
– bijbaan;
– veel sociale contacten onderhouden;
– cum laude afstuderen

Het ideale plaatje is dit te doen zonder vertraging op te lopen.

Als je extra’s naast je studie wilt gaan doen waar veel tijd in gaat zitten, dan kan het zijn dat je op andere plekken moet inleveren. Maak daarom vooraf een inschatting over de hoeveelheid tijd dat iets gaat kosten en besluit vervolgens wat dit betekent voor je studieduur. Vraag daar als het nodig is gewoon hulp bij van bijvoorbeeld een studieadviseur of coach. Als je keuzes bewust maakt dan kun je een eventuele uitloop tijdens een sollicitatie zonder problemen verantwoorden. Vergeet niet dat je studententijd ook een tijd van uitproberen, genieten en leren is.

Heb je vragen voor Eigen Weg Advies? Vul dan hier het contactformulier in.